HOLDNINGER OG VÆRDIER

Hos Dragsted Partners mener vi, at patenter ikke er et mål, men et effektivt middel for danske virksomheder til at opnå flere konkurrencefordele. Vi tror på, at patenter er et værdiskabende aktiv og ikke kun en omkostning.

Hos Dragsted Partners er vi tilhængere af enkelhed – ikke mindst, fordi patentsystemet fremstår gammeldags og unødigt kompliceret. Vi ser det som vores opgave at ændre på forestillingen om patentering fra at være en nødvendig omkostning og møjsommelig proces til et aktiv, der styrker danske virksomheder på det globale marked – et aktiv, der øger og beskytter værdien af deres ydelser og af virksomhederne selv.