Jørn Dragsted

Technical Advisor

Arbejdet med skibsmotorer samt udvikling, optimering og vedligeholdelse af disse har altid interesseret mig. Under mine tidligere ansættelser hos Burmeister & Wain og A.P. Møller Mærsk er mange af mine tekniske løsninger og udviklinger blevet patenteret. I den forbindelse har jeg selv erfaret, hvor vigtigt det er at benytte patentsystemet for at skabe muligheder for yderligere indtjening i virksomheden, men også hvor vigtigt det er, at en patentansøgning indeholder den bedst mulige beskrivelse af den pågældende teknologi. Hos Dragsted Partners assisterer jeg med teknisk sparring inden for specifikke maskinteknologiske områder. Jeg motiveres af at beskrive teknologier bedst muligt i patentansøgninger og af at bidrage til at realisere vores klienters koncepter og ideer samt udtænke alternative løsninger inden for den specifikke tekniske problemstilling, der skal patenteres.

Uddannelse og erfaring