KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE

Patenter er nationale eller regionale rettigheder, som giver patenthaveren ret til at afholde andre fra at anvende, producere eller markedsføre et produkt eller en fremgangsmåde omfattet af det pågældende patent. Beskyttelsesomfanget af et patent bestemmes af patentkravene. Det vil derfor altid være en vurderingssag, om der er overlap mellem beskyttelsesomfanget af et givent patent og et konkurrerende produkt eller en konkurrerende service. Hvis der er fuldstændigt overlap, siger man, at der er tale om patentkrænkelse, men det er i sidste ende op til de nationale domstole at afgøre spørgsmålet om krænkelse.

Hvis en konkurrent producerer, markedsfører eller sælger et formodet krænkende produkt, findes der forskellige metoder til helt eller delvist at stoppe dette. Én mulighed er at nedlægge fogedforbud, hvilket kort fortalt giver mulighed for at stoppe en konkurrents krænkende aktiviteter. Hvis man har mistanke om, at der finder krænkelse sted, er det samtidig afgørende at få indsamlet beviser på krænkelsen.

Hos Dragsted Partners er vi altid klar med råd og vejledning, hvad enten man selv er udsat for krænkelse, eller man af tredjepart beskyldes for krænkelse. Vi kan også, grundet vores tekniske baggrund og juridiske ekspertise, være behjælpelige med udarbejdelse af krænkelsesvurderinger og andre former for juridisk og teknisk sparring i forbindelse med patenttvister.

OPFINDER: »KAN JEG TJENE PENGE PÅ MINE IDEER?«

CEO: »HVAD KAN JEG BRUGE ET PATENT TIL?«