NYHEDSUNDERSØGELSE

En af forudsætningerne for at opnå patent på en opfindelse er, at opfindelsen er ny og dermed ikke tidligere har været beskrevet, anvendt eller på anden måde vist frem. For at reducere risikoen forbundet med at investere i en patentansøgning, kan det derfor være en god ide at foretage en nyhedsundersøgelse, inden man beslutter sig for at udarbejde og indlevere en patentansøgning.

Formålet med en nyhedsundersøgelse er at vurdere, om en given opfindelse er ny. Omfanget af undersøgelsen afhænger af opfindelsens karakter, størrelsen af det teknologiske område og af, hvor stor en usikkerhed man er parat til at acceptere i forhold til undersøgelsens konklusioner. Grundet mængden af information til rådighed, kan en nyhedsundersøgelse aldrig være fuldstændig fyldestgørende. Der vil altid være en risiko for, at en opfindelse er kendt, selv om dette ikke er blevet afdækket i en nyhedsundersøgelse.

Resultaterne af en nyhedsundersøgelse kan også tjene som en kilde til inspiration i forbindelse med udviklingen af nye produkter, anvendes som basis for at identificere konkurrerende produkter eller bruges til at finde potentielle licenstagere.

OPFINDER: »JEG HAR OPFUNDET NOGET NYT - KAN DET BESKYTTES?«

UDVIKLINGS- CHEF: »JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT VIDE HVAD KONKUR-RENTERNE ARBEJDER PÅ!«