Ole_profil

Kontakt

Ole Kragh Møller

Partner, Patent Attorney / Certificeret Dansk Patentagent

Innovative virksomheder er netop innovative, fordi de investerer energi og tid i at handle og udvikle på måder, som andre ikke gør. Derfor er det vigtigt for mig at behandle alle virksomheder individuelt og vurdere, hvad den enkelte virksomhed har behov for, og hvad der vil give gevinst i det enkelte tilfælde.

Et tæt samarbejde med en klient drejer sig ikke kun om de tekniske eller juridiske aspekter, men også om sammensmeltningen af disse to aspekter med klientens forretning. Jeg søger at finde kernen i det enkelte udviklingsprojekt eller den enkelte problemstilling for derved at kunne rådgive om, hvordan profitten kan øges ved effektiv brug af IPR-systemet. For mig handler det således både om at rådgive om at være proaktiv med f.eks. patentering og designregistrering og om at foretage analyser, der giver ro til at forholde sig afventende og lade konkurrenterne afsløre deres produkter og forretningsmodeller.

Hos Dragsted Partners er jeg en del af et team, der støtter op om, at jeg konstant kan holde fokus på gevinsten for klienterne.

Senest har jeg…

Uddannelse og erfaring

Medlemsskaber