PATENTANSØGNINGER

Patenter er nationale eller regionale rettigheder, som udstedes af patentmyndigheder rundt omkring i verden. De giver patenthaveren ret til at afholde andre fra at anvende, producere eller markedsføre et produkt eller en fremgangsmåde omfattet af det pågældende patent.

For at få udstedt et patent, skal der indleveres en patentansøgning til en patentmyndighed i det land eller den region, hvor patentet ønskes opnået. Patentmyndigheden behandler ansøgningen, hvorefter den enten godkendes og udstedes som patent eller afvises.

Hos Dragsted Partners hjælper vi virksomheder med at identificere ideer, produkter og koncepters patentmæssige potentiale og sikrer efterfølgende opfindelserne en optimal juridisk beskyttelse. Vi benytter vores tekniske baggrund som ingeniører og vores iver til at spørge os ind til sagens kerne for at opnå den forståelse, det kræver at udforme stærke værdiskabende patenter.

Vi befrier samtidig klienten for unødige byrder og bestræber os på at gøre patenteringsprocessen enkel og overskuelig ved at påtage os ansvaret for fremdriften i hele forløbet fra de første indledende konceptovervejelser til den færdige patentansøgning.

OPFINDER: »KAN JEG TJENE PENGE PÅ MINE IDEER?«

CEO: »HVAD KAN JEG BRUGE ET PATENT TIL?«