PORTEFØLJEHÅNDTERING

En IP-portefølje skal gerne understøtte en virksomheds strategi og medvirke til, at virksomheden når de opstillede mål. Sammensætningen af en IP-portefølje bør derfor overvejes som et led i udarbejdelsen af en IP-strategi.

Eftersom en virksomheds mål og strategi ændres over tid, vil kravene til en IP-portefølje også ændres. Det er derfor vigtigt, at man med jævne mellemrum foretager et grundigt porteføljeeftersyn med det formål at vurdere, hvilke rettigheder der ikke længere bidrager positivt, og hvor der er behov for at styrke porteføljen.

Hos Dragsted Partners tager vi det fulde ansvar for at håndtere alle aspekter af vores klienters IP-portefølje. Vi kan være behjælpelige med at vurdere eksisterende rettigheder for at identificere, hvilke rettigheder der ikke længere bidrager positivt, hvis de eksempelvis dækker en forældet teknologi. Vi kan også identificere områder af porteføljen, der trænger til at blive styrket. Rettigheder, der ikke passer ind i porteføljen, bør skæres væk for at reducere omkostningerne og herved give mulighed for investering i nye rettigheder, der kan styrke og fremtidssikre porteføljen.

Administration 

I forhold til det mere administrative sikrer vores veluddannede og kompetente Patent Paralegals professionel sagsadministration, og de har det overblik og den viden, det kræver at navigere og kommunikere i et kompliceret patentsystem. Vores administratorer håndterer blandt andet følgende opgaver:

OPFINDER: »JEG HAR OPFUNDET NOGET NYT - KAN DET BESKYTTES?«

VIRKSOMHED: »DER ER NOGEN, DER HAR KOPIERET VORES IDE - HVAD GØR VI?«