SÅDAN ARBEJDER VI

Vores klienter oplever, at vi ikke er et traditionelt patentbureau, men en teknologisk velfunderet sparringspartner, hvis fokus ikke er på patenter, men på at øge virksomhedens værdi gennem patentering.

Vi fjerner den unødige kompleksitet, sikrer fremdrift og gør det lettere at patentere ved altid at komme med klare anbefalinger og ved at benytte vores internationale erfaring til at varetage risikoafdækning og patentansøgninger i Europa, USA og Japan med fokus på BRIK-landene.

En patentansøgnings vej gennem systemet genererer mange myndighedsskrivelser, der skal tages stilling til. Det er Dragsted Partners’ holdning, at det ikke skal være en byrde for vores klienter. Vi tror på enkelhed, og vi kommunikerer klart og præcist.

Vi tager ansvaret for fremdriften i hele forløbet for at gøre patenteringsprocessen enkel og overskuelig.

Vi er i løbende dialog med hver enkelt klient for at tilpasse vores kommunikation til dennes ønsker og behov. På den måde sikrer vi, at vores klienter ikke skal bruge værdifuld tid på at forholde sig til unødige informationer.

Når vi yder rådgivning og løser opgaver, sidder vi gerne ude hos vores klienter i kortere eller længere perioder. Det er vores erfaring, at det giver et bedre indblik i vores klienters forretning og deres specifikke behov. Og det giver os de bedste forudsætninger for at yde kvalificeret rådgivning.

Et forløb, hvor vi sidder ude hos klienten, kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Vores tilstedeværelse kan eksempelvis medvirke til at skabe øget opmærksomhed omkring patenter og IPR. Et ophold hos klienten kan også have til formål at bistå en inhouse patentfunktion i spidsbelastningsperioder.

OPFINDER: »JEG HAR OPFUNDET NOGET NYT - KAN DET BESKYTTES?«

VIRKSOMHED: »DER ER NOGEN, DER HAR KOPIERET VORES IDE - HVAD GØR VI?«